MarketingcommunicatieOlykan helpt uw organisatie een sterk en positief imago op te bouwen en adviseert u ook in hoe u de marketingcommunicatie naar uw klant constant en eenduidig kan houden. De juiste marketingcommunicatie zal de loyaliteit van uw klant verhogen. Wij brengen in kaart op welke wijze uw organisatie zich onderscheidt van haar concurrenten en kunnen u helpen bij de profilering van uw organisatie.

Lees meer over marketingcommunicatie

Marketingcommunicatie

Olykan helpt uw organisatie een sterk en positief imago op te bouwen. Klanten kijken steeds kritischer naar producten. De voortdurende zoektocht naar nieuwe ideeën en producten zorgt ervoor dat klanten gemakkelijk open staan voor nieuwe merken en zeer makkelijk afstand doen van oude 'vertrouwde merken'. Olykan helpt u niet alleen een positief imago op te bouwen voor uw organisatie, maar adviseert u ook in hoe u de marketingcommunicatie naar uw klant constant en eenduidig kan houden. De juiste marketingcommunicatie zal de loyaliteit van uw klant verhogen. Daarnaast brengen wij in kaart op welke wijze uw organisatie zich onderscheidt van haar concurrenten en kunnen u helpen bij de profilering van uw organisatie. Het profiel zal uiteindelijk de leidraad zijn voor het ontwerp van de huisstijl en het opstellen van de schrijfwijzer voor periodieken en verslagen.

Informatievoorziening

Binnen bedrijven vinden met grote regelmatig ingrijpende veranderingen plaats, van fusies tot hernieuwde bedrijfsstrategieën. Uw klant informeren door heldere voorlichting over deze ontwikkelingen versterkt de relatie die u heeft met uw klant. Uw klant voorzien van de juiste informatie kan zelfs een positief effect hebben op de omzet van de onderneming.

Minimaliseer
Projecten: marketingcommunicatie

Gemeente Den Haag


Informatiefolders

GVB Amsterdam


Corporate brochures

Gemeente Amsterdam


Huisstijl Oost-Watergraafsmeer
Huurdersvereniging Amsterdam, Promotie Kennisdelen 2008

Huurdersvereniging Amsterdam


Promotie Kennisdelen 2008

Huurdersvereniging Amsterdam


Promotiecampagne ‘Mijn stad’

KPMG Nederland


KPMG 75 jaar

Gemeente Amsterdam


Promotie van Weespertrekvaart
KPMG Nederland, Zijn wij partij voor u?

KPMG Nederland


Zijn wij partij voor u?

Stichting Amsterdamse Musea


MUSEAmsterdam

NatuurCollege / Staatsbosbeheer


Natuurwijs Benefietavond

Nederlandse Museum Vereniging


Beestencultuur campagne
Nederlandse Museumvereniging, Leescultuur campagne

Nederlandse Museumvereniging


Leescultuur campagne