Informatiefolders Haagse Verwijsindex

Informatiefolders Haagse Verwijsindex

Gemeente Den Haag

Informatiefolders


De Haagse Verwijsindex is een in 2009 in het leven geroepen platform waarin hulpverleners, begeleiders en politie de informatie over ontspoorde jongeren opslaan en waarbij ouders en jongeren zelf inzage hebben. Olykan ontwikkelde het concept, organiseerde de casting van modellen, begeleidde de fotografie en ontwierp de lay-out voor een drietal informatiefolders van de Haagse Verwijsindex.

Deze aansprekend geschreven en vormgegeven folders geven aandacht aan de problematiek op effectieve wijze. Deze Haagse aanpak heeft andere gemeenten in het land gestimuleerd het idee van een platform over te nemen.